யாழ், இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு.

யாழ், இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு. யாழ், இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு. யாழ், இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு. யாழ், இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு.

யாழ்ப்பாணம்➡️இணுவில் பகுதியில் வீடு விற்பனைக்கு.
❣️🏠❣️

💥இரண்டே முக்கால் பரப்பு.(2, 3/4)
💥வீடு கட்டி 14 வருடங்கள்.
💥வடக்கு வாசல் வீடு.

❤️03 அறைகள்
❤️Hall
❤️Out Hall
❤️Kitchen
❤️Western Toilet and Normal Toilet
❤️குடிநீர் கிணறு

💚06 காய்க்கும் தென்னைகள் உட்பட மா,தேசி,கமுகு போன்ற பயன்தரு மரங்களும் உண்டு.

➡️KKS Road 800M
➡️Inuvil Central College 700M
➡️மருதனார்மடம் சந்தி 1.9Km
➡️பலாலி வீதி 2Km
➡️Jaffna Town 7Km

🔍 மேலும் விபரங்கள் அறிய
அழைக்கவும் ☎️ 0772121167
🏠 KRL Real Estate 🏠

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.