இரண்டாவது முறையாகவும் எம்மர்சன் நக்வா ஜிம்பாப்வேயின் அதிபரானார்!

ஜிம்பாப்வே தேர்தலில் முன்னாள் அதிபர் எம்மர்சன் நக்வா இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அவர் பெற்ற வாக்குகள் 52.6 சதவீதம்.எவ்வாறாயினும், மோதல்கள், வறுமை மற்றும் உயர் பணவீக்கம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஜிம்பாப்வேயில் நடைபெறும் தேர்தல்கள் ஜனநாயகம் அல்ல என்று சர்வதேச பார்வையாளர்களும் எதிர்க்கட்சிகளும் அறிவித்துள்ளன.

2017 ஆம் ஆண்டில், முன்னாள் ஜனாதிபதி ராபர்ட் முகாபே இராணுவ சதிப்புரட்சி மூலம் வெளியேற்றப்பட்டதில் இருந்து எம்மர்சன் மங்வா நாட்டின் இராணுவத் தளபதியாகவும் ஜனாதிபதியாகவும் பணியாற்றினார்.

80 வயதான எம்மர்சன் மங்வா தனது கடுமையான ஆட்சியின் காரணமாக ஜிம்பாப்வே மக்களால் “முதலை” என்று செல்லப்பெயர் பெற்றார்.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.