வட்டி விகிதத்தை குறைப்பது தொடர்பாக மத்திய வங்கியின் அறிக்கை!

இலங்கை ரூபா அடிப்படையிலான கடனுக்காக அறவிடப்படும் அதிகபட்ச வட்டி வீதத்தைப்பற்றி குறிப்பிடும் அறிக்கையினை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, இலங்கை ரூபாவின் அடிப்படையிலான கடனுக்கான வட்டி வீதம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வங்கியின் உத்தரவின்படி, அனைத்து வணிக வங்கிகளும் பல கடன் சேவைகளின் வட்டி விகிதங்களை பின்வரும் குறைந்தபட்ச விகிதங்களுக்கு குறைக்க வேண்டும்.

இதன்படி,

  • அடமானக் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை ஆண்டுக்கு 18% ஆகக் குறைக்க வேண்டும்.
  • வங்கி ஓவர் டிராஃப்ட் (OD) க்கு வசூலிக்கப்படும் வருடாந்திர கடன் வட்டி விகிதம் 23% ஆகக் குறைக்கப்பட வேண்டும்.
  • கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் ரொக்க முன்பணத்திற்கு வசூலிக்கப்படும் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 28% ஆக குறைக்கப்பட வேண்டும்.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.