வீதிகளை பயன்படுத்துவோரிடம் கட்டணம்( Road Tax)..?

இலங்கையில் வீதிகள் மற்றும் பெருந்தெருக்களை பராமரிக்க, புணரமைக்க அரசாங்கத்திடம் பணம் இல்லாத காரணத்தில் வீதிகளை பயன்படுத்துவோரிடம் கட்டணம் (Road Tax) அறவிட யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *