அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் ஒரு மாத விடுமுறை!

உயர்தரப் பரீட்சைகளுக்காக நாடளாவிய ரீதியிலுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் நாளை(20) முதல் விடுமுறை, பெப்ரவரி 20 மீண்டும் ஆரம்பம் என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *