மகிந்த, கோட்டா உட்பட நால்வருக்கு கனடா அரசு தடை விதித்துள்ளது!

கனடாவினால் முன்னாள் ஜனாதிபதிகளான மகிந்த, கோட்டாபய உட்பட இலங்கையர்கள் நால்வருக்கு தடை விதிப்பு – சர்வதேச ஊடகம் தகவல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *