ஸ்ரீலங்கன் எயர்லைன்சை தனியார் மயப்படுத்த ஜனாதிபதி திட்டம்!

இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தை விட மின்சார சபை மோசமான நிலையில், ஸ்ரீலங்கன் எயர்லைன்சை தனியார் மயப்படுத்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை – ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *