லிட்ரோ எரிவாயு சிலின்டரின் விலை குறைக்கப்படலாம்!

லிட்ரோ உள்நாட்டு எரிவாயு சிலின்டரின் விலை நாளை முதல் ரூ. 200 முதல் 300 ரூபாவால் குறைக்கப்படலாம் – லிட்ரோ தலைவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *