லங்கா சதொச நிறுவனம் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் திடீர் என குறைப்பு

நாட்டில் இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

லங்கா சதொச நிறுவனம் குறித்த விலைக்குறைப்பை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 5 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனடிப்படையில், சிவப்பு பருப்பு, கோதுமை மா, வெள்ளைப்பூண்டு, வெங்காயம் மற்றும் உள்ளூர் மீன் ரின் ஆகியவற்றின் விலைகளே இவ்வாறு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த விலைக் குறைப்பின் படி, கோதுமை மா கிலோகிராம் ஒன்றின் விலை 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 250 ரூபாவாக உள்ளது.

சிவப்பு பருப்பு கிலோகிராம் ஒன்றின் விலை 4 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 385 ரூபாவாக உள்ளது.

வெங்காயம் கிலோகிராம் ஒன்றின் விலை 9 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 190 ரூபாவாக உள்ளது.

1 கி.கி வெள்ளைப் பூண்டின் விலை 35 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 460 ரூபாவாக உள்ளது.

இதேவேளை, உள்ளூர் மீன் ரின் ஒன்றின் விலை 5 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 490 ரூபாவாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *