பாடசாலை விடுமுறை நாட்களைக் குறைப்பு

பாடசாலை விடுமுறை நாட்களைக் குறைப்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவிக்கையில் , அடுத்த வருடம் பாடசாலை விடுமுறையைக் குறைப்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்படவுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

தயாரிக்கப்படவுள்ள வேலைத்திட்டம்
ஒரு வருடத்தில் சராசரியாக 210 நாட்கள் பாடசாலைகள் நடத்தப்பட வேண்டியது.

எனவே அதற்கான வேலைத்திட்டம் தயாரிக்கப்படு வருவதாக கூறியுள்ளார்.

அடுத்த வருடம் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் அனைத்து தரங்களுக்குமான பாடத்திட்டங்களையும் உள்ளடக்குவதே இலக்காகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *