வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது!

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதத்தின் படி அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்பில் மத்திய வங்கி தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 371.71 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 361.30 ரூபாவாகவும்
, யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 394.92 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 379.38 ரூபாவாகவும்
அதேசமயம், ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி 457.44 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 440.50 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது என மத்திய வங்கி தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
பவுண்ட், டொலர் மற்றும் யூரோவின் பெறுமதி
இலங்கை மத்திய வங்கியின் தகவலுக்கமைய, பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *