திருகோணமலையில் கடல் அலை சீற்றம்!

திருகோணமலையில் கடல் அலை சீற்றம்

அடுத்து – முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாண கரையோர மக்களை பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கின்றோம.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *