நாளை(09.12.2022) பாடசாலை விடுமுறை!

நாட்டில் நிலவும் காலநிலை சீரற்று காணப்படுவதனால் நாளை பாடசாலை விடுமுறை என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *