டீசல் விலை குறைப்பு

இன்று நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஒட்டோ டீசல் விலை லிட்டருக்கு 10 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளது புதிய விலை 420 ரூபாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *